केटाकेटी तथा युवा

केटाकेटी तथा युवा

हे भगवान् !

मलाई बाटो देखाऊ, मलाई रक्षा गर,

मलाई एउटा उज्यालो बत्ती र एउटा प्रकाशवान् तारा बनाइदेऊ |

तिमी शक्तिशाली तथा बलवान् छौ |

–अब्दुल–बहा