रोग निवारण

रोग निवारण

तिम्रो नाम नै मेरो उपचार हो,

हे मेरा ईश्वर र तिम्रो स्मरण मेरो औषधि हो |

तिम्रो सामीप्य नै मेरो अभिलाषा हो र तिमीप्रतिको प्रेम मेरो साथी हो |

मप्रतिको तिम्रो करुणा नै यस लोक र परलोकमा मेरो उपचार र आश्रय हो |

नि:संशय तिमी नै सर्व–दानी, सर्व–ज्ञानी तथा सर्व–बुद्धिमान् छौ

–बहाउल्लाह