मृतकका लागि प्रार्थना

मृतकका लागि प्रार्थना

 

हे मेरा ईश्वर !

हे तिमी जसले पापहरूलाई क्षमा गर्दछौ,

उपहारहरूको वृष्टि गर्दछौ अनि पीडाहरूको हरण गर्दछौ !

म विनम्र प्रार्थना गर्दछु कि जसले शारीरिक चोलालाई छोडेर आध्यात्मिक संसारमा प्रवेश गरेको छ उसका पापहरूलाई क्षमा गरिदेऊ |

हे मेरा प्रभु !

अपराधहरूबाट उनीहरूलाई शुद्ध गराइदेऊ, उनीहरूका दु:खहरूलाई नाश गरिदेऊ र उनीहरूको अन्धकारलाई प्रकाशमा परिणत गरिदेऊ |

उनीहरूलाई आनन्दवाटिकामा प्रवेश गराऊ, अति पवित्र जलद्वारा उनीहरूलाई चोख्याऊ र सर्वोच्च शिखरस्थित तिम्रा गौरवहरूको दर्शन गराऊ |

 

–अब्दुल–बहा