बहाई धर्म – एक परिचय

home-img-action

बहाई धर्म बहाउल्लाहद्वारा स्थापित स्वतंत्र विश्व धर्म हो |

आपनो उत्पति मा दिव्य,  आफ्नो विस्तारमा सबैलाई सम्मिलित गराउने बहाई धर्म ईश्वरको एकतालाई समर्थन गर्द छ र उहाँ ले पठाएका अवतारहरूको एकतालाई स्वीकार्दछ | यस समय ५५ लाख भन्दा अधिक बहाई विश्व को १९० देशहरू तथा ४६ भूभागहरुमा बसोबास गर्दछ |

आधारभूत सिद्धांत यस प्रकार छन: 

  • ईश्वर एक, धर्म एक र मानवजाति एक |
  • सबै प्रकारको पूर्वाग्रह्को परित्याग गर्न पर्छ |
  • धर्म र विज्ञान बीच सहमति हनु पर्छ |
  • अत्याधिक निर्धनता तथा धनाढ्यता समाप्त द्रिनु पर्छ |
  • सत्य को स्वतंत्र खोज गरिनु पर्छ |
family-life-children-overview-feature-img-1
बाल-बालिकाको नैतिक कक्षाहरू

बहाई समुदायको क्रियाकलाप :

बहाउल्लाहका शिक्षाहरू सम्पूर्ण मानवताका लागि हुन | यसैले कुनै जाति, वर्ग अथवा राष्ट्र, रंगका मानिसहरुको लागि बहाई समुदायको द्वार खुल्ला छ |

नेपाल बहाई समुदायको केहि प्रमुख क्रियाकलाप यस प्रकार छ:

  • भक्तिपरक बैठक
  • बाल-बालिकाको नैतिक कक्षाहरू
  • स्टडी सर्कल (अध्ययनवृत्त कक्षा)

family-life-children-overview-feature-img-6

यह पृथ्वी एक देश हो और सभी मानवजाति  यसका नागरिक हो |  

-बहाउल्लाह